Visi & Misi

 ..::  Visi Sekolah  ::..

Menjadi Antara Lima Sekolah Terbaik Dalam Daerah Kuala Muda/Yan Pada Tahun 2013.

 

..::  Misi Sekolah  ::..

1. Mewujudkan satu sistem kepimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah yang cekap,berkesan,menyeluruh dan profesional ke arah kecemerlangan.

2. Melahirkan kumpulan guru dan staf yang berketrampilan, produktif, inovatif, serta beriltizam tinggi untuk menjayakan wawasan sekolah.

3. Melahirkan pelajar-pelajar yang berpencapaian hebat dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, dan sahsiah serta mempunyai jati diri yang mantap untuk mengungguli kecemerlangan.